Mar 30, 2020

Search

V. C. 7. Promises for Jerusalem (in the first place)

Click here (new window) to display all references, or click each individual reference below.
(Note: Each link opens a new popup window)

Reference Relevant Comments
Psa 132:13-14
Isa 49:14-16
Isa 54:15,17
Isa 60:1-2
Zech 1:17 'the Lord will again ...choose Jerusalem'
Zech 2:5 'For I, declares the Lord, will be a wall of fire around her, and I will be the glory in her midst.'
Zech 2:12 'the Lord will again choose Jerusalem'
Zech 3:2 'the Lord has chosen Jerusalem'
Add Comment 
Sign as Author 
Enter code 594

tfmjpuewk — 22 December 2012, 02:30

M867JL <a href="http://fwhkqzkkcxns.com/">fwhkqzkkcxns</a>

Pauline — 21 December 2012, 10:12

Vill bara tala om att jag pe5 sistone e5ter blviit ve4ldigt fascinerad av den judiska kulturen och skulle ge4rna upplevt en riktig sabbat. Efter gymnasiet ff6r ett decenium sedan le4ste jag judaistik p.g.a. mitt starka intresse ff6r judendom och sedan lade det sig och nu e5ter ne4r jag e4r gravid har jag blviit helt ke4r i den judiska kulturen,i alla fall en hel del av den. Jag e4lskar att det e4r se5 starka traditioner som f6verlevt se5 mycket grymt och e4nde5 lyckats bevaras. Jag fascineras av intellektualismen som genomsyrar judendomen och jag kan inte mer e4n att ff6rste5 varff6r man se5 starkt ff6rsf6ker bevara vad man e4ntligen fick efter tusentals e5r av tortyr och stre4van. HA DET Bc4ST!

yaedyn — 15 October 2012, 16:48

9c5l9W <a href="http://fietrjhsznkc.com/">fietrjhsznkc</a>

nmmrbst — 13 October 2012, 21:15

Qfm6HX <a href="http://zzasjwnsxjra.com/">zzasjwnsxjra</a>

Statham — 13 October 2012, 06:00

In the complicated world we live in, it's good to find sipmle solutions.